Wirtuoz piekarniczych innowacji
 
 
Urządzenia za 30 % ceny dzięki dofinansowaniu! Urządzenia za 30 % ceny dzięki dofinansowaniu!
2013-03-06

 

 

 

 

Zachęcamy Państwa do skorzystania dofinansowania w ramach ogólnopolskiego projektu o wysokim potencjale innowacyjnym Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka. Jest to program skierowany przede wszystkim do firm chcących wzbogacić swój park maszynowy lub usprawnić procesy produkcyjne. Certyfikaty innowacyjności na skalę światową przyznane urządzeniom firm Sottoriva i Tagliavini, świadczą nie tylko o ich najwyższej jakości, ale również pozwalają na uzyskanie zwiększonej ilości punktów przy rozpatrywaniu wniosku o dotacje.

Certyfikat potwierdza, że wspomniane urządzenia są innowacyjne na skalę światową i nie są stosowane dłużej niż 3 lata.
Aby zmaksymalizować szanse przyznania dotacji z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, warto przedstawić dokumenty zapewniające, że planowana inwestycja rzeczywiście prezentuje wysoki poziom innowacji. Najlepiej oceniane są certyfikaty uznane przez odpowiednia jednostkę naukowo-badawczą za rozwiązania innowacyjne na skalę światową.
Właśnie takie certyfikaty posiadają oferowane przez nas urządzenia.
Współpracujemy również z doświadczonymi partnerami w pozyskiwaniu środków unijnych i udaje nam się uzyskać dla naszych klientów dofinansowania od 50-70 % środków na zakup urządzeń.
Obecne kryteria finansowe wniosku to minimalna kwota projektu 8 mln zł.

Planowane ogłoszenie konkursu na pozyskanie tak wysokiego dofinansowania to 15.04.2013, natomiast planowany termin składania wniosków to okres od 15 maja do 5 czerwca 2013.

Chętnie udzielimy bardziej szczegółowych informacji. Kontakt telefoniczny: 0508 195 853 lub adres email: wsiry@bakeres.pl.

Firma Bakeres jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce firm:
SOTTORIVA: innowacyjne profesjonalne technologie produkcyjne, linie do drobnego pieczywa 30-700 g, linie do chleba, miesiarki.
TAGLIAVINI: innowacyjne piece piekarnicze wraz z wielopoziomowymi systemami załadunkowymi, piece obrotowe, tunelowe – wielopoziomowe.

 

 

 

Treść: Szanowna Pani,oczywic59bcie powinien itnisec487 wybc3b3r, tylko moim zdaniem, jec59bli Pani dziecko zachorowac582oby na danc485 chorobc499, na ktc3b3rc485 z Pani wc582asnego, c59bwiadomego wyboru go nie zaszczepic582a leczenie powinno byc487 cac582kowic
Autor: sHJysSm7A
Data: 2014-03-06 14:37:18
Treść: Gdybyc59b wykazywac582a choc487 odirbonc499 elementarnej wiedzy, wiedziac582abyc59b, c5bce to dzieci szczepione sc485 zagroc5bceniem dla nieszczepionych. Wc59brc3b3d chorych na choroby na ktc3b3re sic499 szczepi w wic499kszoc59bci sc485 dzieci tuc5bc po s
Autor: GAXrICrGo
Data: 2014-03-07 02:14:24
Treść: Oczywic59bcie. Pozwolc499 sobie zapisac487 maila i odwiziedpoec487 w wolnej chwili i przedstawic487 nie tylko swoje stanowisko, ale takc5bce podac487 kilka ewentualnoc59bci, gdyby nie zdecydowac582 sic499 Pan szczepic487 dziecka np. na rc3b3c5bcyczkc499 w
Autor: roEd7I075m
Data: 2014-03-07 08:18:56
Treść: moje wnuki 5 i 3 lata zaszczepione tylko na to co w spatizlu zaraz po urodzeniu. rozwijajc485 sie doskonale, sc485 duzi, zdrowi i fizycznie bardzo sprawni. jedzc485 wszystko i z wielkim apetytem. szczepiec584 odradzic582a nam pediatra z wieloletnim d
Autor: IJI3827sgzvB
Data: 2014-03-08 11:29:17
Treść: Zgadzam sic499 w pec582nej rozcic485gc582oc59bci. Problem jest z kilku stron. Niektc3b3rzy przychodzc485 do lerazka zamknic499ci na dyskusjc499, z zarzutami wzic499tymi z jakiegoc59b forum, lekarze nie chcc485 dyskutowac487 z tymi rodzicami ktc3b3rzy wyka
Autor: caVZ13n2
Data: 2014-03-10 05:48:43
Twój Nick
Tre?ć komentarza
Pozostało znaków:
   
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celach statystycznych Zrozumiałem
 
 
© Bakeres Sp. z o.o.
realizacja: