Wirtuoz piekarniczych innowacji
 
 

Jesteś zainteresowany dofinansowaniem projektu inwestycyjnego z zakresu piekarnictwa lub cukiernictwa ? Jesteś zainteresowany dofinansowaniem projektu inwestycyjnego z zakresu piekarnictwa lub cukiernictwa ?

2015-05-05

    Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, oferujemy Państwu doradztwo i wsparcie w procesie ubiegania się o dofinansowanie inwestycji wyposażenia zakładów w urządzenia i technologie produkcji piekarniczej i cukierniczej. Jesteśmy specjalistami w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych dla piekarni i cukierni. Naszym priorytetem jest popularyzacja wiedzy na temat dostępnych technologii w zakresie produkcji wszelkiego rodzaju pieczywa i ciast - od produkcji ciasta, jego dzielenia, zaokrąglania, czy znakowania - po wypiek. W naszej ofercie posiadamy zarówno linie do pieczywa, jak i  szerokie spektrum pieców piekarniczych i cukierniczych. - posiadających Certyfikaty - Opinie o innowacyjności - wydane i potwierdzone przez prestiżowe jednostki naukowe.

    Zainteresowanym wsparciem w ramach środków unijnych proponujemy doradztwo na wszystkich etapach procesu ubiegania się o nie. Przeprowadzimy Państwa przez najważniejszy etap procesu starań o dofinansowanie - sprecyzowanie projektu, oraz wybór najbardziej użytecznych i innowacyjnych rozwiązań - urządzeń, dzięki czemu będzie on zrealizowany prawidłowo i skrupulatnie. Jesteśmy profesjonalistami, i z pełną odpowiedzialnością podejmiemy się zleconych nam zadań. Proponujemy Państwu pomoc w wyborze najbardziej korzystnego rozwiązania, oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania. Proponujemy Państwu nowoczesne rozwiązania oparte na innowacyjnych, efektywnych technologiach, dzięki którym osiągną Państwo wymierne korzyści finansowe. Możemy zaproponować zaprojektowanie  rozwiązań dla małych i średnich przedsięwzięć, jak też dla przemysłu.
    W związku z promocją innowacyjności, oraz chęcią podniesienia świadomości inwestorskiej  w Polsce, wprowadzonych zostało kilka programów związanych z dofinansowaniem lub udzielaniem niskooprocentowanych kredytów.

    Na lata 2014-2020 Polsce przyznano rekordowy budżet 82,5 mld euro. Głównymi beneficjentami tych środków, podobnie jak w latach 2007-2013, będą przedsiębiorcy z sektora MŚP. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa - stanowiące około 99,8% wszystkich firm w Polsce - mogą zatem liczyć na duże wsparcie ze środków unijnych na najbliższe lata. Dla wsparcia kondycji przedsiębiorczości szczególnie istotne będą środki unijne inwestowane w badania, rozwój i innowacje oraz w podniesienie konkurencyjności  małych i średnich przedsiębiorstw.  Na poziomie krajowym fundusze trafią na te cele w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Na poziomie regionalnym – w programach regionalnych oraz systemie instrumentów zwrotnych jak fundusze pożyczkowe czy preferencyjne  na wsparcie innowacyjności.
    Wsparcie dla przedsiębiorców - podobnie jak w latach poprzednich - pochodzić będzie z trzech głównych źródeł (programów operacyjnych):

 • - regionalnych- w ramach  Regionalnych Programów Operacyjnych;
 • - Programu Polska Wschodnia - koncentrujący się na rozwoju 5 województw:
  • - podkarpackiego
  • - lubelskiego
  • - podlaskiego
  • - świętokrzyskiego
  • - warmińsko-mazurskiego.
 • - krajowych – w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

    Przedsiębiorców - w zakresie rozwoju innowacji wspierać będzie program krajowy – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), który zastąpi swojego poprzednika: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG). Nie będzie to jednak zastępstwo dosłowne – programy różnią się bowiem zasadniczo w obszarze głównych celów. W ramach POIR cele skierowane bezpośrednio do firm dotyczą ich inwestycji w badania, innowacje oraz podnoszenie konkurencyjności poprzez wdrażane technologie, na które przewidziano prawie 16 mld euro.      Firmy z sektora MŚP mogą liczyć na wsparcie z POIR w tworzeniu indywidualnych projektów badawczo-rozwojowych, inicjowanych zarówno przez same firmy jak i jednostki naukowe oraz wdrażaniu wyników prac badawczych w działalności komercyjnej. Ścieżka realizacji typowych projektów może zatem wieść od innowacyjnego pomysłu, którym zaszczepić mogą się wzajemnie firma jak i Centrum B+R, poprzez opracowanie technologii szytej na miarę potrzeb innowacyjnego przedsiębiorstwa a następnie wprowadzenie rozwiązania na rynek.
    Poza wsparciem dotacyjnym dla MSP, od 2015 roku zwiększa się znacząco rola instrumentów zwrotnych, takich jak preferencyjne kredyty, pożyczki i poręczenia dla firm, co szczególnie widoczne będzie w prostszych projektach inwestycyjnych w programach regionalnych. Zastosowane zostaną przy tym doświadczenia i wnioski z poprzedniej perspektywy finansowej, w której firmy mogły korzystać z instrumentów kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego, wspierającego wdrażanie inicjatywy JEREMIE, czyli mechanizmu zwrotnego wsparcia pożyczkowego dla przedsiębiorstw. Do 2015 roku, z pomocą pośredników finansowych – tj. banków komercyjnych - BGK udostępni przedsiębiorcom  ponad 1,66 mld zł.     Dla firm biorących kredyt na projekty inwestycyjne, Bank Gospodarstwa Krajowego oferować będzie również poręczenia i gwarancje spłaty kredytu udzielane we współpracy z bankami kredytującymi. Planowane jest także dalsze kontynuowanie kredytu technologicznego, który sprawdził się w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013, oraz ulgi technologicznej na nabycie nowych technologii.
    Zdecydowanie wzrośnie również rola projektów badawczo-rozwojowych oraz współpracy MŚP z Instytucjami Otoczenia Biznesu, jednostkami naukowymi, producentami nowoczesnych technologii, dla lepszej wymiany know-how i tworzenia rozwiązań innowacyjnych dla biznesu.

    Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania i wysokość dofinansowania w poszczególnych programach znajdą Państwo na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl, oraz w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty


Jeśli planujesz ubiegać się o dofinasowanie na urządzenia do swojej piekarni lub cukierni - prosimy o kontakt się pod numerem: +48 508 195 851

   
Ta strona używa ciasteczek (cookies) w celach statystycznych Zrozumiałem
 
 
© Bakeres Sp. z o.o.
realizacja: